Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

FAQ - často kladené dotazy

Členství v BforB

Proč má cenu setkávat se se stejnými lidmi (členy v klubu)?
Zobrazit / Skrýt

Pravidelná setkávání budují dlouhodobý obchodní vztah založený na důvěře a vzájemnému porozumění. Jedině lidé, kteří vás dobře znají a mají chuť a důvod pro vás něco udělat vás mohou seznámit s lidmi, které zase znají oni (a vy ne).

Setkání s novým člověkem statistiky přinese výsledek jen ve 3 %.

Pravidelná setkání naopak v dlouhodobém horizontu vám postřednictvím člověka přinesou mnoho nových kontaktů, doporučení, inspirací, zkušeností a obchodních příležitostí.

Rozdíl mezi mítinkem 1na1 a klasickou obchodní schůzkou
Zobrazit / Skrýt

V našich klubech učíme členy jak využít ve svůj prospěch tzv. Mítinky 1na1. Jedná se o tak trošku "jinou" obchodní schůzku, než na kterou jsme zvyklí z naší běžné obchodní činnosti.

Běžná obchodní schůzka je často za účelem prodeje naší služby s potenciálním klientem. Mítink 1na1 je schůzka za účelem zjištění možnosti spolupráce. Snažíme se zjistit o tom druhém, co dělá, jak to dělá, na jakém projektu pracuje, kdo jsou jeho klienti a hovoříme o tom samém o sobě. Jedině zájmem o druhého a získávání informací můžeme zjistit, kam nás dotyčný může posunout – má kontakty na firmy, se kterými bych se rád seznámil já? Kdo jsou jeho klienti? Jakým způsobem vůbec firma pracuje? Jakým přínosem pro ně mohu být já? Mítinky 1na1 mají za úkol otevírat nové možnosti.

MÝTUS – KÁVIČKOVÁNÍ

Ačkoliv si na mítinku 1na1 můžete kávu dát, rozhodně to není bezpředmětný „pokec“ s kamarádem, ale obchodní schůzka, prostřednictvím které budujete obchodní vztah a zjišťujete další možnosti jak získat ta pravá doporučení pro vaši firmu či podnikání.

FAKT – když zapojíte 1na1 do své obchodní strategie a sejdete se nejen se členy, ale s hosty, se kterými jste se setkali na obchodní snídani, můžete získat nové kontakty a doporučení pro vaši firmu, které byste například získávali formou „cold calling“ (neohlášeného telefonátu), nebo desítkami schůzek, které vás přivedou k jednomu klientovi.

MÝTUS – všichni mi budou prodávat

FAKT – nezapomeňte, že ne všichni umí využít potenciál mítinků 1na1 a drží se klasických obchodních návyků. Proto je pro ně „schůzka“ potenciálem oslovit vás s jejich produktem. Ale vy jste profesionálové. Nenechte si tedy prodávat a zajímejte se o druhého. Jak se k činnosti dostal? Komu prodává, kdo jsou jeho klienti? Nezná někoho z řad vašich kýžených kontaktů? Mohl by vás s nimi seznámit? Pokud se sejdete s hosty, kteří byli na naší obchodní snídani, snadno pochopí váš záměr hledat doporučení a usnadnit si tak cestu k zákazníkům, protože to již slyšel na Business for Breakfast.

FAKT – rozšiřte povědomí o vaší činnosti svým kolegům v klubu. Aby vás někdo doporučil, musí mít důvod, důvěru a musí velmi jednoduše rozpoznat ve svých kontaktech kdo by mohl potřebovat vaše služby či výrobky. Udělejte si ze svých kolegů ty, kteří mohou aktivně zmínit vaše jméno, službu a vaši případnou pomoc.

Networkingové tipy

6 zákonů networkingu
Zobrazit / Skrýt

1. Raději nesoudit

Nikdy nevíte, koho člověk zná, s kým vás může seznámit, nebo jaké zkušenosti za sebou má. Není výjimkou, že obdržíte ta nejlepší doporučení, rady a obchodní příležitosti zrovna od těch, o kterých jste si původně mysleli, že vám nemohou pomoci. Dopřejte lidem čas a vaši pozornost.

2. Follow - up

Lidé pracně získají nové kontakty, ale pohoří na follow-up nebo když pokračují tím, že se snaží prodat. Pro získání kvalitních doporučení je důležité navázat na prvotní kontakt a vytvořit strategii, jak zůstat nadále v PRAVIDELNÉM kontaktu. Lidé nechtějí být prodáni a rozhodně nechtějí, aby se s nimi zacházelo jako s prospekty, avšak můžou se stát časem zákazníky nebo klienty. Vaším zájmem je poznat je, vytvořit důvěru a upevnit vztah s výhledem do budoucna. Berte networking jako váš marketingový prostředek a ne událost, které se zúčastníte.

3. Vím co chci

Mějte jasno v tom, s kým přesně potřebujete navázat kontakt, aby mohla vzniknout nová zakázka. Zjistěte, z jakého oboru máte nejvíc zákazníků. Podívejte se na to, co mají společného vaši zákazníci, co je spojuje? Vyberte si své ideální zákazníky sami – koho chcete, aby se vaším zákazníkem stal? Zaměřte se na budování vztahu s těmi pravými.

4. Naslouchejte a zajímejte se

Schopnost naslouchat je jedna z nejdůležitějších schopností, která vám v získávání nového byznysu díky networkingu pomůže. Stojí za to se ji naučit a neustále zdokonalovat. Není to o tom poslouchat, co je řečeno, jde o porozumění a vnímání toho, co opravdu člověk říká. Jedině tak zjistíte, co je pro člověka důležité, na čem právě pracuje, co k tomu potřebuje a můžete tak nabídnout svoji pomoc a podporu.  Máte dvě možnosti, můžete být zajímavý člověk, nebo člověk, který se zajímá - je to vaše rozhodnutí.

5. Hovořte o tom, co děláte

Hovořte z hlediska výhod, které můžete nabídnout svým klientům, dodavatelům, zákazníkům a kontaktům. Hovořte nadšeně a buďte specifičtí, ale nezacházejte do podrobností na prvním setkání. Snažte se vyjádřit co je na vašem podnikání unikátní? Jaké jsou vaše plány? Co je pro vás důležité?  Mějte jasno v tom, komu chcete být doporučeni a s kým se potřebujete seznámit velmi specificky, protože KDOKOLIV se nikomu v hlavě nevybaví.

6. Dlouhodobé myšlení

Nebuďte lovcem největšího množství kontaktů. Raději si vytvořte dlouhodobý přístup, založený na postoji „Jak Vám mohu pomoci“. Efektivní je zaujmout „hospodářský“ přístup k networkingu = zaměřit se na pěstování vztahů pro budoucí dlouhodobou sklizeň výsledků.

Business for Breakfast Česká republika

 

7 pravidel, která vám přinesou úspěch v networkingových klubech
Zobrazit / Skrýt

Nedívejte se na své kolegy v klubu jako na potenciální zákazníky, kteří si od vás koupí. Je to příliš krátkozraké, chtějte víc. Podívejte se na své kolegy jako na své spolupracovníky, kteří vás mohou posunout dál, mohou doporučit vaše služby do svého okruhu kontaktů, kterým vy nedisponujete. Informujte je o tom, jak vaše firma pracuje a zjistěte co nejvíc na oplátku od nich. Najděte a budujte s každým členem klubu spolupráci, která může být vzájemným přínosem.

Nezaplaťte pouze za členství v klubu. Choďte tam! Snažte se nevynechat ani jedno klubové setkání. Každá absence se může rovnat ztrátě nového kontaktu, nebo obchodní příležitosti.

Navštěvujte podnikatelské kluby s přístupem “co pro vás mohu udělat?” Všechno je o pomoci ostatním. Čím více jim dokážete pomoci vy, tím více budou nápomocni oni vám.

Buďte trpěliví. Networking není o rychlém zisku, ale o budování kvalitních a dlouhodobých obchodních vztahů. Bude trvat kolem 6 – 9 měsíců, než se podaří vybudovat kvalitní obchodní vztah založený na důvěře.

Nechoďte na klubová setkání pouze na „drink, nebo dobré jídlo“. Toto není cesta, jak vybudovat obchodní vztah. Zkuste přijet o 15 – 20 minut dříve a zdržte se i po mítinku.

Jedno z nejdůležitějších pravidel jsou Mítinky 1na1. Snažte si je pravidelně organizovat se svými kolegy v klubu. Na setkáních klubu není většinou prostor pro super dlouhou konverzaci. Pouze pokud se vzájemně navštívíte, můžete se více seznámit a zjistit, jak můžete být jeden druhému přínosem.

Buďte zajímaví? JAK? Zajímejte se :-)

Business for Breakfast Česká republika

ABC referenčního networkingu
Zobrazit / Skrýt

Referenční Networking jako marketingový nástroj je jednoduchý jako ABC. Nevěříte? Následujte opravdu věrně tyto 3 principy po 6 měsíců a zaznamenejte nárůst vaší klientské databáze a profitu.

A je váš přístup

Váš přístup je mnohem důležitější než vaše schopnosti.  Dovolte mi to objasnit. Pokud je vám nabídnuto 500,- Kč jako provize za každé doporučení, které získáte pro svůj byznys, mohli byste získat 100 doporučení tento měsíc? Můžete říci ano, nebo ne – záleží to na vašem přání a, nebo touze dosáhnout cíle. Nyní odpověď na tuto otázku: Pokud by vám bylo nabídnuto 1.000.000,- Kč za získání všech 100 doporučení tento měsíc, získali byste je? Jistě, že ano.

 Netřeba více vysvětlovat. Se správným přístupem můžeme získat mnohem víc, než je tomu nyní. Vše, co potřebujeme je rozhodnutí, že zdokonalíme naši schopnost – a pak ji využijeme v praxi. A to platí o schopnostech networkingu stejně tak, jako o schopnostech prodejních.

B je vaše trpělivost  

Referenční networking jednoznačně není pro rychlý zisk obchodníků a obecně si nepřivlastňuje práva na story, kdy se přes noc stane někdo úspěšným. Jděte do toho a mějte oči naplno otevřené – neočekávejte, že rovnou začnete uzavření přímého prodeje nebo dokonce hned získáte doporučení. Chce to čas, než vám ostatní začnou věřit. 

C je váš závazek

Součástí věcí důvěry je ukázat se pokaždé na mítinku. Jakmile ostatní uvidí, že o skupinu máte zájem a přistupujete ke spolupráci s kolegy v klubu zodpovědně, nebudete jediní, kteří vyvíjí úsilí na budování vztahů. Lidi nezajímají vaše omluvy, proč se nemůžete na mítink dostavit, protože referenční networking je o dávání byznysu … ne omluv.

Ale nenechte se zmýlit -  účast není všechno, je v tom mnohem víc. Pokud máte zaměstnance, možná jste se setkali s případem, kdy se člověk dostaví do práce, je tam sice celý den, ale nejsou za ním žádné výsledky. Buďte opatrní, abyste do této pasti nespadli s vašimi Business for Breakfast mítinky. Kdo z vašeho klubu vám může pomoci tento týden? Kdy to bylo naposledy, kdy jste šli a popovídali si s někým o jeho byznyse, bez toho aniž byste se mu snažili prodat?

Začněte uvažovat tímto směrem a zanedlouho začnete sbírat plody vaší práce.

Business for Breakfast Česká republika

Nenašli jste svůj dotaz? Zeptejte se nás:

Relevantní a vhodné otázky zařadíme do našeho FAQ seznamu. Vaše anonymita zůstane zachována.

Pole označena * jsou pro nás důležitá, vyplňte prosím vždy

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma